ogulin

Novosti

11

Pro

Saziv 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 19. prosinca 2019. godine ( četvrtak )

  • Članak napisao/la, urednik

Saziv 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za za dan 19. prosinca 2019. godine ( četvrtak ) s početkom u 09 :00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/19-01/200
URBROJ: 2133/02-02-19-1
Ogulin, 11. 12. 2019.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

S A Z I V A M

8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za za dan 19. prosinca 2019. godine ( četvrtak ) s početkom u 09 :00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D:

1. Aktualni sat,
2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2018. godinu,
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu,
4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019.godinu,
5. Prijedlog I. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2019. godinu,
6. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
7. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
8. Prijedlog II. izmjena Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2019. godinu,
9. Prijedlog III. izmjena Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2019. godini,
10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka prestanka i likvidacije trgovačkog društva Poduzetnička zona Ogulin društva s ograničenom odgovornošću za razvoj poduzetništva,
11. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2020. godinu,
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna,
13. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2019. godine

e-Sjednice Grada Ogulina

Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javiti na broj telefona 047659021.

Predsjednik Gradskog vijeća
v.r. Marinko Herman, struč. spec. krim.

11

Pro