ogulin

Novosti

30

Kol

Saziv 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 9. rujna 2019. godine (ponedjeljak)

  • Članak napisao/la, urednik

Saziv 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 9. rujna 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/19-01/154
URBROJ: 2133/02-02-19-1
Ogulin, 30. kolovoza 2019.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

S A Z I V A M

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 9. rujna 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D:

1. Aktualni sat,
2. Prijedlog Odluke o određivanju imena novog trga u Ogulinu,
3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2019. godinu,
4. Prijedlog Odluke o tekstu, napjevu i uporabi svečane pjesme Grada Ogulina,
5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2019. godine,
6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu,
7. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu,
8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2019. godinu,
9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
11. Prijedlog I. izmjena Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2019. godinu,
12. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2019. godini,
13. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine,
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa,
15. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6,
16. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,
17. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2018. godini,
18. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za srpanj i kolovoz 2019. godine

e-Sjednice Grada Ogulina

Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javiti na broj telefona 047659021.

Predsjednik Gradskog vijeća
v.r. Marinko Herman, struč. spec. krim.

30

Kol