ogulin

Novosti

17

Tra

Saziv 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 23. travnja 2020. godine (četvrtak)

  • Članak napisao/la, urednik

Saziv 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za za dan 23. travnja 2020. godine (četvrtak) s početkom u 09 :00 sati

Sjednica će se održati video konferencijom s početkom u 9:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/20-01/ 25
URBROJ: 2133/02-02-20-1
Ogulin, 17. travnja 2020.

Na temelju članka 71. i 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina, a sukladno uputi Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine da se u ovim okolnostima oko širenja zaraze koronavirusa COVID-19, sjednice predstavničkih tijela održavaju na daljinu, a radi donošenja hitnih i neodgodivih odluka,

S A Z I V A M

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 23. travanj 2020. godine (četvrtak). Sjednica će se održati video konferencijom s početkom u 9:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D:

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
2. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupa poslovnog prostora te ostalih naknada za korištenje površina javnih namjena i ostalog zemljišta u vlasništvu Grada Ogulina,
3. Prijedlog Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente,
4. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja poreza na korištenje javnih površina i poreza na potrošnju,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin od roditelja – korisnika usluga,
6. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin,
7. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada Ogulina i Općina Plaški, Saborsko, Josipdol i
Tounj i Sporazuma o uređivanju međusobnih odnosa u izdavanju propusnica za ulazak i izlazak s područja prebivališta i stalnog boravka kao mjere za sprječavanje širenja koronavirusa ( COVID-19)

 

Glasovanje za točke dnevnog reda obavit će se putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte predsjednika Gradskog vijeća marinko.herman@ogulin.hr najkasnije do 13:00 sati. Vijećnici će se izjašnjavati o prijedlogu Odluka „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“.
Vijećnici koji nisu u mogućnosti poslati svoj glas putem elektroničke pošte bit će telefonski pozvani da svoj glas daju putem telefonskog poziva predsjedniku Gradskog vijeća. Glasovanje putem telefonskog poziva bit će snimano.
Nakon isteka roka za izjašnjavanje, svi vijećnici će se obavijestiti e-mailom o rezultatu glasovanja odnosno da li je Prijedlog usvojen.
Napomena: Materijale za sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti na poveznici https://ogulin.esjednice.hr/m

 

e-Sjednice Grada Ogulina

 

Predsjednik Gradskog vijeća
v.r. Marinko Herman, struč. spec. krim.

17

Tra