ogulin

Novosti

24

Ožu

Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 31. ožujka 2020. godine (utorak)

  • Članak napisao/la, urednik

Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za za dan 31. ožujka 2020. godine (utorak) s početkom u 09 :00 sati

Sjednica će se održati video konferencijom s početkom u 9:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/20-01/ 22
URBROJ: 2133/02-02-20-1
Ogulin, 24. ožujak 2020.

Sukladno uputi Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine da se u ovim okolnostima oko širenja zaraze koronavirusa COVID-19, sjednice predstavničkih tijela održavaju na daljinu, a radi donošenja hitnih i neodgodivih odluka,

S A Z I V A M

10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 31. ožujka 2020. godine s početkom u 09 :00 sati

Sjednica će se održati video konferencijom s početkom u 9:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D:

1. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti ravnateljice javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
2. Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Izvjestitelj za navedene točke dnevnog reda je predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Filip Šehović.

Glasovanje za točke dnevnog reda obavit će se putem elektročke pošte na adresu elektroničke pošte predsjednika Gradskog vijeća marinko.herman@ogulin.hr najkasnije do 11:00 sati. Vijećnici će se izjašnjavati o prijedlogu Odluka „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“.
Vijećnici koji nisu u mogućnosti poslati svoj glas putem elektroničke pošte bit će telefonski pozvani da svoj glas daju putem telefonskog poziva predsjedniku Gradskog vijeća. Glasovanje putem telefonskog poziva bit će snimano.
Nakon isteka roka za izjašnjavanje, svi vijećnici će se obavijestiti e-mailom o rezultatu glasovanja. odnosno da li je Prijedlog usvojen.

Napomena: Materijale za sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti na poveznici

e-Sjednice Grada Ogulina

 

Predsjednik Gradskog vijeća
v.r. Marinko Herman, struč. spec. krim.

21

Ožu