ogulin

Novosti

12

Tra

Sanacija gradskih prometnica

  • Članak napisao/la, administrator

Obzirom da je u gradsku upravu zaprimljeno više pisanih i usmenih pritužbi građana na stanje lokalnih prometnica u nastavku je informacija za javnost o planiranim radovima sanacije.

Činjenica je da su nakon svake zime mnoge naše gradske prometnice u lošem stanju. To je uobičajeno za podneblje u kome živimo a gdje su tijekom zimskog razdoblja učestale niske temperature i obilne padaline. Led i niske temperature u kombinaciji s prometnim opterećenjem ubrzano oštećuju ceste pa je njihovo održavanje kontinuiran proces koji se svake godine mora provoditi. Ako se negdje jedne godine preskoči sanacija neke prometnice to znači da će iduće godine u nju trebati uložiti još više novca kako bi se sanirala. Iz tog razloga je u interesu Grada da redovito vrši popravke ali naravno u skladu s financijskim mogućnostima.

Sanacije oštećenja ne mogu se provoditi kad su niske temperature, kad je kolnik mokar i kad pada kiša jer se u takvim uvjetima asfalt ne može ugrađivati, odnosno ako se ugrađuje onda je kvaliteta tako izvedenih radova loša pa ubrzo na istom mjestu nastaju nova oštećenja.

Djelomično je sanacija gradskih prometnica već počela. Ozbiljnije će se ovome pristupiti tek nakon što se vremenski uvjeti poboljšaju. Trenutno je u tijeku pregled stanja prometnica nakon čega će se pristupiti izradi plana sanacije. Primjedbe građana, odnosno informacije s terena, su svakako dobrodošle, a građani ih mogu dostaviti na službenu adresu elektroničke pošte grada grad-ogulin@ogulin.hr. Poželjno je u poruci uz adresu na kojoj se nalazi oštećenje uključiti i nekoliko fotografija.

Treba naglasiti da je u nadležnosti Grada Ogulina mreža prometnica ukupne duljine preko 300 kilometara pa se fizički ne mogu sve prometnice istovremeno sanirati jer smo ograničeni i mehanizacijom i ljudima i financijskim sredstvima.

Ovim putem ujedno apeliramo na građane da orežu stabla uz prometnice kako suhe grane ne bi padale na prometnice jer u suprotnom će im, kako bi se zaštitili pješaci i vozila koja prometuju cestom, komunalni redar morati naložiti da to naprave.

Grad Ogulin

09

Tra