ogulin

Novosti

21

Stu

Rješavaju se prometni problemi u gradu

  • Članak napisao/la, administrator

U gradskoj upravi je održana sjednica Vijeća za prevenciju na kojoj je raspravljano o prometnim problemima na području grada Ogulina i o aktivnostima koje je gradska vlast provela u razdoblju od prošle sjednice.

Jedan od problema o kojem je raspravljano je suženje kolnika prometnice između zgrade autobusnog kolodvora i željezničkog kolodvora radi kojeg se na ovom dijelu dva vozila koja dolaze iz suprotnog smjera teško ili nikako mimoilaze, posebno ako je jedno od njih teretno. Kao rješenje problema predloženo je da se iz jednog smjera postavi znak „cesta s prednošću prolaza“.

Gradske službe su nazočne izvijestile kako je riješen problem prebrze vožnje na križanju kod Plodina na način da su postavljene zvučne trake na prilazu križanju. Ove trake zvukom upozoravaju vozače da smanje brzinu i do sada su se pokazale učinkovitima. Što se luka mosta preko Dobre tiče još uvijek se traži zadovoljavajuće rješenje kojim bi se onemogućilo opasno penjanje pješaka, posebno adolescenata, na njega. U tom smislu je kontaktirano više projektanata koji su ponudili više rješenja, međutim niti jedno od njih ne zadovoljava niti što se sigurnosti niti što se estetike tiče. Raspravljano je i o problemu zaustavljanja vozila kod doma u Lomostu, kod kipa Majke Božje, što predstavlja sigurnosni problem za vozila koja izlaze iz Lomosta i uključuju se u promet na županijskoj cesti, a za što još uvijek nije iznađeno adekvatno rješenje. Na izlazu iz naselja Struga kod policijske postaje postavljeno je ogledalo za vozila koja izlaze iz naselja. Ovo je privremeno rješenje i ne zadovoljava u potpunosti, trajno sigurno rješenje je potpuna rekonstrukcija ovog ulaza.

Gradonačelnik Dalibor Domitrović se na to nadovezao te je rekao kako su radovi rekonstrukcije ovog ulaza planirani za iduću 2019. godinu, isto kao i postava zaštitne ograde između igrališta za djecu u gradskom parku i državne ceste koja prolazi pokraj njega. Nakon što bude dovršena rekonstrukcija ulaza kod Hačka i rekonstrukcija ulaza između pravoslavne crkve i ambulante naselje Struga će konačno imati dva zadovoljavajuća prometna ulaza čime će se u gradu bitno povećati sigurnost pješaka i vozača.

Zadnja tema o kojoj se raspravljalo je zahtjev građana da se na Svetom Jakovu na potezu od žute kapelice prije groblja pa do križanja za Bošt brzina ograniči na 40 km/h. Predloženo je i da se na križanjima u Kovom naselju postave STOP znakovi kako bi se jasno odredilo koja cesta ima prednost prolaska jer trenutno vrijedi pravilo desne strane kojeg se malo vozača pridržava. Gradske službe su objasnile kako je preduvjet da se ovo napravi izmjena Odluke o uređenju prometa na području grada Ogulina koju treba pripremiti i dati na sjednicu Gradskog vijeća da je vijećnici izglasaju. Tek nakon toga se mogu provesti spomenute radnje.

Sjednicu je zaključio gradonačelnik uz napomenu da će iduća biti zakazana prema potrebi, ove ili početkom iduće godine.

19

Stu