ogulin

Novosti

03

Srp

Razvitak školstva u Ogulinu

  • Članak napisao/la, administrator

Prema izvješću generalnog nadzornika baruna Becka iz 1766. (dukument
se nalazi u Prvoj osnovnoj školi Ogulin) u Ogulinu je postojala
škola s nastavom na njemačkom jeziku za časničku djecu.

1802. godine u Ogulinu je osnovana škola
za djevojčice s 20 učenica i one su poučavane u čitanju, pisanju
i računanju te šivanju i pletenju.

Od 1823. u Ogulinu djeluje Matematička škola za vojnu izobrazbu,
i iz nje je 1858. osnovana Pukovnijska škola, koja je djelovala
do 1871. godine.

 

Viša pučka škola,kasnije Gimnazija
Viša pučka škola, kasnije Gimnazija

1826. godine vlasti Vojne krajine donose zakon o obveznom pohađanju
škole za svu djecu, te naređuju izgradnju školskih objekata o
narodnom trošku.

1830. prvi puta u Ogulinu osnovane su obvezne “narodne škole”,
u koje se naredbom iz 1829. upućuju muška i ženska djeca.

1836. na području ogulinske pukovnije bilo je 38 učionica. Školska
godina je trajala od 1. listopada do 15. kolovoza.

Programe rada škola donosile su vojne vlasti. 1856. godine, trogodišnje
škole postaju četverogodišnje, a dvogodišnje trivijalke postaju
trogodišnje.

Otvaranjem 1871. godine, Više pučke škole s osam razreda, Ogulin
postaje školsko središte za širu okolicu.

Zanatstvo se počinje brže razvijati od 1885., otvaranjem Drvorezbarske
škole koja je preteča današnjoj Obrtničkoj i tehničkoj školi Ogulin
i 1887. otvaranjem Urarske škole.

Ženska stručna škola u Ogulinu je osnovana naredbom Kraljevske
hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje
i nastavu od 22. svibnja 1893. kao stručni tečaj za ženski ručni
rad i kućanstvo pri nižoj pučkoj djevojačkoj školi.

 

Djevojačka pučka škola
Djevojačka pučka škola

Otvaranje šegrtske škole u Ogulinu dozvolila je Kraljevska hrvatsko-slavonska-dalmatinska
zemaljska vlada, odjel za bogoštovlje i nastavu svojom naredbom
od 4. kolovoza 1910.

Odlukom hrvatskog bana Matka Laginje od 5. rujna 1919. ukinut
je 5., 6. i 7. razred Više pučke škole i osnovana je Realna gimnazija
s 1. 2. i 3. razredom, a mjesec dana kasnije i 4. razredom.

 

Maturanti Gimnazije 1954. godine
Maturanti gimnazije iz 1954.

(kliknite na sliku za njeno povećanje)
 Maturanti Gimnazije 1954. godine
 
 
Maturanti Realne gimnazije Ogulin iz 1954. god., 50 godina kasnije
Maturanti Realne gimnazije Ogulin iz 1954. god., 50
godina kasnije
(kliknite na sliku za njeno povećanje) 
 

1960. osniva se Srednja ekonomska škola.

1976. godine ogulinske srednje škole Gimnazija
“Đuro Kosanović”, Školski centar “Franjo Pavičić”
i Školski centar za ekonomsko obrazovanje i robni promet “Ljubica
Gerovac” Ogulin udružuju se u Srednjoškolski centar Ogulin.

Od 1. listopada 1996. djeluju dvije srednje
škole: Gimnazija Ogulin i Obrtnička
i tehnička škola Ogulin
, koje su nastale podjelom dotadašnje
Srednje škole Ogulin.

03

Srp