ogulin

Novosti

17

Vel

Projekt „Retencija Ogulin“ ide dalje

  • Članak napisao/la, administrator

Tako je u srijedu 15. veljače održan sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda, koji su nositelji projekta i gospodina Spierenburga sa gradonačelnikom Jurom Turkovićem i njegovim suradnicima. Naime, Hrvatske vode pripremaju projekt Retencije Ogulin za financiranje iz strukturnog fonda EU iz kojeg će se financirati 85 % investicije, a ostalih 15 % koji su u obvezi nacionalnog financiranja, Hrvatske vode će financirati iz sredstava Razvojne banke Vijeća Europe.

{vsig}galerija166{/vsig}

Stoga je obilazak imao za cilj upoznavanje predstavnika banke sa projektom na terenu, u smislu zaštite okoliša, flore i faune, gospodarstva i komunikacije s lokalnim stanovništvom tj. njegove suglasnosti s projektom. Nakon obilaska terena, zadovoljan dobivenim informacijama, gospodin Spierenburg je obišao Đulin ponor i Frankopanski kaštel.

Karmela Matić

16

Vel