ogulin

Novosti

25

Vel

Program POS – javna prezentacija

  • Članak napisao/la, urednik

U svrhu informiranja zainteresirane javnosti za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje u Gradu Ogulinu, a sukladno objavljenom Javnom pozivu Grada Ogulina za utvrđivanje Liste reda prvenstva https://www.ogulin.hr/javni-poziv-za-utvrdivanje-liste-prvenstva-za-kupnju-stana-prema-programu-pos-a/
dana 04.03.2021. godine (četvrtak) u 11:00 sati u GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI OGULIN u Ogulinu, Bernardina Frankopana 7, Velika dvorana, potkrovlje, započet će
J A V N A   P R E Z E N T A C I J A    Programa POS-a u Ogulinu

Planirana lokacija zgrade za kupnju stana prema Programu POS-a je u krugu bivše vojarne Sv. Petar u blizini “novog” dječjeg vrtića – Sveti Petar 41 C
Program POS-a prezentirat će predstavnici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), a svi zainteresirani moći će postavljati pitanja vezana uz kupnju stanova prema navedenom programu.
Prezentacija će se održati uz poštivanje i primjenu preporuka i mjera zaštite od zaraze bolešću COVID-19
Prezentaciju će biti moguće pratiti i putem videokonferencije. Svi zainteresirani za praćenje prezentacije putem videokonferencije mogu se prijaviti na adresu e-pošte: gordana.puskaric@ogulin.hr do 03.03.2021. do 13:00 sati. ,

Pristupni podaci za videokonferenciju zainteresiranima će biti poslani sat vremena prije početka prezentacije.

Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva
za kupnju stana prema Programu POS-a

25

Vel