ogulin

Novosti

05

Ožu

Program POS-a u Ogulinu

  • Članak napisao/la, urednik

ANKETA O INTERESU GRAĐANA O NAMJERI KUPNJE STANA PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

Grad Ogulin planira realizaciju druge stambene zgrade na svom području po programu društveno poticane stanogradnje (Program POS).

CIlj je rješavanje stambenog pitanja građana Grada Ogulina kao i drugih zainteresiranih građana Republike hrvatske koji žele živjeti u Ogulinu. Rekonstrukcijom postojećeg objekta u krugu bivše vojarne Sveti Petar predviđa se oko 40 stanovarazličitih površina (garsonjere, 1-sobni, 2-sobni i 3-sobni stanovi) koji će biti smješteni u prizemlju i potkrovlju zgrade.

 

Lokacija planiranih stanova je uz parcelu na kojoj se uskoro treba graditi dječji vrtić. Zainteresirani građani mogu anketni listić dobiti u prostorijama Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje ili isti preuzeti sa mrežne stranice Grada Ogulina. Popunjene upitniketreba dostaviti do kraja ožujka 2020. poštom, osobno donijeti u pisarnicu Grada Ogulina ili putem e-pošte na adresu grad-ogulin@ogulin.hr

04

Ožu