ogulin

Novosti

26

Ruj

Pristup informacijama

  • Članak napisao/la, administrator

Službenica za informacije:
Karmela Matić
B. Frankopana 11
47300 Ogulin
tel: 047/522-612
fax: 047/522-821
e-mail: karmela.matic@ogulin.hr

Odluka o utvrđivanju službenika za informacije >> 

Zakon o pravu na pristup informacijama >>
Kriteriji za određivanje visine naknade dostave informacije >>
Uvjeti ponovne uporabe informacija >>
Vodič za korisnike ostvarivanja prava na informaciju >>

Obrasci za pristup informacijama:

Upisnik o zahtjevima za pristup informacija >>
Zahtjev za pristup informacijama >>
– Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije >>
– Zahtjev za ponovnu uporabu informacija >>
Žalba protiv rješenja pristup informacijama >>
Žalba na šutnju uprave na pristup informacijama >>
Žalba protiv rješenja odbijanja ponovne uporabe informacija >>
Žalba na šutnju uprave na ponovnu uporabu informacija >>
– Obrazac za izradu Plana savjetovanja s javnošću >>
– Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću >>
Obrazac za izvješća o savjetovanju s javnošću >>

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI za:

|  2015. |

|  2016.  |

|  2017.  |

|  2018.  |

 

Najčešće postavljana pitanja >>

 


Službenica za zaštitu osobnih podataka
Karmela Matić
B. Frankopana 11
47 300 Ogulin
Tel :047/525-073
Fax : 047/522-821
e- mail : gdpr.sluzbenik@ogulin.hr
Službenica za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka.

 

Osoba za nepravilnosti
Marica Barbarić

B. Frankopana 11
47300 Ogulin
tel: 047/522-612
fax: 047/522-821
e-mail: marica.barbaric@ogulin.hr
Osoba zadužena za nepravilnosti zaprima obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru te samostalno i u suradnji s gradonačelnikom poduzima radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

 

25

Ruj