ogulin

Novosti

09

Ožu

Priopćenje – Sjednica Udruge gradova

  • Članak napisao/la, administrator

Teme koje će se raspravljati sadržane su u Prijedlogu dnevnoga reda, a odnose se na :
– davanje informacije o učincima porezne reforme iz 2015. godine
– predstavljanje Mreže za održivu urbanu mobilnost CIVINET  Slovenija –
   Hrvatska: mogućnost za umrežavanje i razmjenu dobre prakse među gradovima
– Predstavljanje aktivnosti u vezi Zakona o stanovanju
– Utvrđivanje stajališta Udruge gradova u svezi izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom
-Prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani
-Predstavljanje manifestacije „Dani vizualne kulture na kninskoj tvrđavi – Neodoljiva Hrvatska„
-Predstavljanje Koordinacije gradskih savjeta mladih i informacija o konferenciji „Mladi i EU“
-Informacija o novim pilot obukama u vodnokomunalnom sektoru u sklopu Projekta Local Leaders
-Informacija o provedbi monitoringa Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti  Vijeća Europe.

 
S poštovanjem,

                     Savjetnica za protokol i odnose s javnošću
                        Karmela Matić, prof.

 

 

08

Ožu