ogulin

Novosti

27

Srp

Prijava zagađenja izvorišta pitke vode u Turkovićima

  • Članak napisao/la, administrator

Prijava zagađenja izvorišta pitke vode u Turkovićima

Prošlih dana izvješćivali smo o ispravnosti vode za kupanje u jezeru Sabljaci kao i vode za piće sa izvorišta Zdiška u Turkovićima, na kojem je 22.07.2017. godine došlo do onečišćenja. Pretpostavlja se da je od onečišćenja došlo sa svinjogojske farme izgrađene u središtu naselja Turkovići.

27

Srp