ogulin

Novosti

21

Ruj

Poziv građanima

  • Članak napisao/la, urednik

Poziv građanima poplavljenih kućanstava

Pozivaju se građani sa područja Grada Ogulina čija su kućanstva pretrpjela štetu od poplave da se dostave predstavnicima mjesnog odbora kojem pripadaju sljedeće podatke:

–              adresa kućanstva

–              broj članova u kućanstvu

–              površina poplavljenog stambenog prostora

–              površina poplavljenog gospodarskog prostora

Podatke molimo dostaviti predsjednicima Mjesnih odbora do 21.09.2022. godine do kraja dana.

Kontakt podaci predsjednika Mjesnih odbora navedeni su niže.

 

MJESNI ODBOR JASENAK

Rajko Kosanović

rajko.kosanovic@gmail.com

098/368 629

MJESNI ODBOR TURKOVIĆI

Danijela Trifković

Danijelatrifkovic364@gmail.com

091/602 6213

MJESNI ODBOR SVETI JAKOV

Anđelka Salopek

andelka.salopek@skole.hr

098/940 8968

MJESNI ODBOR PRAPUĆE –ZAGRAD

Tomislav Srdarev

tomislavsrdarev@gmail.com

095/528 4792

MJESNI ODBOR ŽEGAR – PODVRH

Marinko Herman

marinko.herman@ogulin.hr

091/514 4528

MJESNI ODBOR SVETI PETAR – PUŠKARIĆI

Dražemir Cindrić

doktor.cindric@gmail.com

099/415 4462

MJESNI ODBOR LOMOST

Krešimir Magdić

kreso.magdi@gmail.com

091/393 5680

MJESNI ODBOR PROCE

Miodrag Matijašić

m.matijasic@inet.hr

098/707 538

MJESNI ODBOR OGULIN

Toni Pavlić

tonipavlic92@gmail.com

095/199 3888

19

Ruj