ogulin

Novosti

29

Srp

Potpisani ugovori o izgradnji i opremanju sortirnice

  • Članak napisao/la, urednik

Gradonačelnik Dalibor Domitrović u ime Grada Ogulina potpisao je ugovor o gradnji sortirnice sa zajednicom ponuditelja tvrtkom Montel d.o.o. zastupan po direktoru Zlatku Gračaninu i Tehnix d.o.o. zastupan po opunomoćeniku g. Željku Horvatu. Vrijednost ugovora je 7,8 milijuna kuna, a radovi na gradnji sortirnice trebali bi biti završeni u prvoj polovici 2022. godine.
Također je potpisan i ugovor o opremanju sortirnice sa tvrtkom Tehnix d.o.o., a vrijednost tog ugovora je 5,1 mil. kuna. Opremanje sortirnice započet će kad se za to stvore uvjeti odnosno kad se završi veći dio građevinskih radova, a rok za izvršenje po ovom ugovoru je 4 mjeseca.

Sa tvrtkom HIDRO UNA d.o.o zastupanoj po direktoru Danku Jukiću, iz Zagreba potpisan je Ugovor o nadzoru nad građenjem i opremanjem sortirnice – usluge stručnog i financijskog nadzora i usluge koordinatora zaštite na radu u vrijednosti od 212 tisuća kuna. Njegovo izvršenje prati gore navedene ugovore.

Projekt Ulaganje u postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) grada Ogulina (KK.06.3.1.12.0005) provodi Grad Ogulin u periodu od 27.07.2018. – 10.08.2022. godine, ukupna mu je vrijednost 14,7 mil. kuna, od čega 12,5 milijuna kuna čine bespovratna sredstva iz EU fondova, a to je 85% od ukupne vrijednosti projekta.
Sortirnica će se graditi pored Reciklažnog dvorišta, a sastojat će se od hale -postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada, uredskog kontejnera za osoblje, prometno – manipulativnih platoa, ograde i sve ostale prateće infrastrukture. U sustavu gospodarenja otpadom sortiranjem će se pridonijeti povećanju recikliranja komunalnog otpada, smanjenju otpada koji bi završio na odlagalištu kao i ponovna uporaba i recikliranje materijala (papir, plastika, staklo, metal).

 

 

22

Srp