ogulin

Novosti

07

Kol

POSTANITE STRUČNI SURADNIK NA EU PROJEKTU

  • Članak napisao/la, administrator

PODUZETNICI I POLJOPRIVREDNICI, ISKORISTITE PROGRAM POTPORE GRADA OGULINA

CIJENA PO POLAZNIKU 9.950,00 kn, 85% iznosa subvencionira Grad Ogulin

U skladu s provedbom Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2018. godini točka broj 8. Subvencije obrazovanja i osposobljavanja poduzetnika i Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu točka broj 6.
Subvencija troškova edukacije i stručnog osposobljavanja poljoprivrednika u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin u rujnu započet će provođenje programa edukacije Stručni suradnik na poslovima EU projekta za poduzetnike i poljoprivrednike.

Edukacija će osigurati da polaznici koji prođu edukaciju dobiju ključna znanja o mogućnostima koje EU fondovi nude poduzetnicima i poljoprivrednicima, razumiju institucionalni ustroj provedbe EU programa u RH, steknu znanja o EU projektima, svladaju sve faze upravljanja projektnim ciklusom, te kroz praktični rad na simuliranom projektu i primjerima svladaju logiku promišljanja i pripreme projektnog prijedloga, te provedbe EU projekta. Završetkom edukacije i uspješnim polaganjem završne provjere stečenih znanja i vještina, polaznici ostvaruju mogućnost upisa potvrde o osposobljavanju u radnu knjižicu odnosno stječu uvjerenje o osposobljavanju za poslove Stručnog suradnika na EU projektima.

Maksimalni iznos subvencije Grada Ogulina je 85% dokumentiranih troškova, što znači da bi prema ponuđenoj cijeni za program edukacije Stručni suradnik na poslovima EU projekata Grad Ogulin u iznosu od
9.950,00 kuna subvencija Grada Ogulina po polazniku iznosila 8.457,50 kuna odnosno polaznik bi morao podmiriti iznos od 1.492,50 kuna.

Polaznici programa osposobljavanja moraju ispunjavati minimalni uvjet – imati stečenu srednju stručnu spremu (SSS).
Prilikom upisa potrebno je predočiti dokaz o statusu poduzetnika ili poljoprivrednika.

Broj sati osposobljavanja je 120 po programu.
Edukacija je podijeljena na devet modula.

MODUL 1 – Uvod u EU fondove i mogućnosti za Hrvatsku

MODUL 2 – Upravljanje projektnim ciklusom

MODUL 3 – Faza formulacije i ispunjavanje projektnog obrasca

MODUL 4 – Izrada poslovnog plana

MODUL 5 – Osnove uspješne provedbe projekta

MODUL 6 – Provođenje postupka nabave u sklopu EU projekata

MODUL 7 – Uvod u Program ruralnog razvoja

MODUL 8 – Faza formulacije i ispunjavanje obrazaca

MODUL 9 – Proces provedbe i postupci nabave u projektima poljoprivrednika

U skladu s navednim pozivamo sve zainteresirane za prijavu osobno u Učilištu na adresi Ivana Gorana Kovačića 2, Ogulin i/ili putem telefona na broj +385 47 522 257 i/ili putem elektronske adrese na obrazovanje@ogulin.hr.

Znanje je moć.

07

Kol