ogulin

Novosti

24

Vel

Popis stanovništva 2011

  • Članak napisao/la, administrator

 

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. – 30.3.2011.

Popis 2011.  provest će se u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011., na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN, br. 92/10.). 

Sudjelovanje u Popisu je obavezno, što je naznačeno i u spomenutom
zakonu, a osobe su dužne na pitanja u Popisu dati točne i potpune
odgovore.

Na pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti osobe se mogu slobodno izjasniti. Više >>

 

 =============================================================

 

Popisivači za popis stanovništva 2011

ODLUKA – 21.3.2011.

o imenovanju popisivača u Karlovačkoj županiji za popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine

O svim dodatnim detaljima imenovani popisivači  bit će pravovremeno obaviješteni.

Pročitajte cijelu odluku o imenovanim popisivačima >>

 

 

  =============================================================

Izabrani i potvrđeni kontrolori popisa stanovništva 2011

Odluka ravnatelja Državnog zavoda za statistiku o imenovanju kontrolora na Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. u Karlovačkoj županiji

Obuka za kontrolore počinje u ponedjeljak 21.03.2011. Svi kontrolori moraju imati pripremljen materijal koji im je potreban za obuku.  Prikaži cijeli dokument >>

 

 =============================================================

 

 REPUBLIKA HRVATSKA
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
           GRAD
OGULIN
          Ispostava Ogulin za provedbu
Popisa
stanovništva, kućanstava i stanova

Klasa: 950-01/10-01/7
Urbroj:
2133/02-01/1-11-22
Ogulin, 24. veljače 2011.

                                                 
O B A V I J E S T

U vremenu od 1. do 28. travnja 2011.
godine  provodit će se Popis stanovništva, kućanstava i stanova na
području Republike Hrvatske.

U tu svrhu je 21., 22. i 23. veljače
započeto na području Ogulina, Josipdola, Tounja, Saborskog i Plaškog  s
prijavama i popunjavanjem upitnika za popisivače i kontrolore, na
temelju kojeg će se, prema kriterijima Državnog zavoda za statistiku,
izvršiti odabir potencijalnih kandidata za obuku.

U Popisnom
centru Ogulin zaprimljeno je 337 prijava i popunjenih upitnika 
zainteresiranih kandidata, u Josipdolu 75,  Plaškom 61, Tounju 21 i
Saborskom 15.

Svi ispunjeni upitnici šalju se na optičko čitanje u
Državni zavod za statistiku, kako bi se utvrdio postotak čitljivosti
rukopisa,  kao jednog od kriterija za odabir kandidata. Nakon provjere
uvjeta, koje kandidati trebaju zadovoljiti, za odabrane kandidate
popisivače i kontrolore, organizirat će se obavezna poduka na kojoj će
se kandidati upoznati  sa metodologijom i organizacijom Popisa 2011.  
                

Sve informacije o daljnjem postupku , kandidati će biti
obaviješteni preko oglasne ploče Popisnog centra i na web stranicama
Grada Ogulina.

Predsjedenik

Nikola
Magdić, dipl. oec. v.r.

 

=============================================================

 

Popis stanovništva 2011
Pozivamo sve zainteresirane osobe Grada Ogulina i susjednih općina Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko koje bi sudjelovale u popisu kao popisivači ili kontrolori da se osobno jave u Popisne centre.

  

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
      GRAD OGULIN

Ispostava Ogulin za provedbu Popisa
stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

Klasa: 950.01/10-01/7
Urbroj: 2133/02-01/1-11-12
Ogulin, 15.02.2011.

O  B  A  V  I   J  E  S  T

U vremenu od 01. do 28. travnja 2011. godine provodit će se Popis stanovništva, kućanstava i stanova na području Republike Hrvatske.

Pozivamo sve zainteresirane osobe, koje bi u Popisu sudjelovale kao popisivači ili kontrolori da se osobno jave u Popisni centar u Ogulinu, Bernardina Frankopana 11, I. kat, Velika vijećnica, radi prijave odnosno testiranja, u

PONEDJELJAK 21. veljače 2011. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati,
UTORAK 22. veljače 2011. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i
SRIJEDU 23. veljače 2011. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

 

UVJETI ZA POPISIVAČE I KONTROLORE

POPISIVAČ:

–    najmanje završena srednja škola
–    da nije u radnom odnosu

KONTROLOR:

–    najmanje završena srednja škola
–    iskustvo u popisima stanovništva

Na prijavu (testiranje) treba donijeti osobnu iskaznicu i dokaze o zadovoljavanju uvjeta (svjedodžba o završenoj srednjoj školi, evidencijski listić Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; za studente – indeks; za umirovljenike – odrezak od mirovine), te kemijsku olovku koja piše crnom ili tamnoplavom bojom.

 

Saznajte više o popisu na web stranicama Državnog zavoda za statistiku >>

 

    GRADONAČELNIK         
     Nikola Magdić, dipl. oec. v.r.
 

Obavijest Županijskog popisnog povjerenstva >>
Obavijest Josipdolskog popisnog povjerenstva >>
Obavijest Tounjskog popisnog povjerenstva >>
Obavijest Plaščanskog popisnog povjerenstva >>

 

 

23

Vel