ogulin

Novosti

24

Ruj

Ponovno se čisti Đulin ponor

  • Članak napisao/la, urednik

Prošli tjedan su speleolozi izvršili pregled Đulinog ponora kako bi prije razdoblja kiša i snijega provjerili u kakvom je stanju. Naišli su na dvije zabrinjavajuće stvari.

Prva je da se unatoč trudu na vađenju naplavina tijekom poplava i s ulaza, na putu prema glavnom odlaznom sifonu i na samom sifonu ponovno sakupilo dosta drvenog otpada, grana i debala, te se ponovno formirao čep prema odlaznom sifonu i na samom sifonu. S obzirom da, prema pretpostavkama stručnjaka, većina vode koja ulazi u ponor ide upravo kroz taj sifon, realno je za očekivati da će se prilikom idućih većih hidrološkog ekstrema rijeka Dobra ponovno izlijevati iz korita.

Druga zabrinjavajuća situacija je da su speleolozi ispod ulaza Badanj uočili granatu. Nije poznato je li ona ubačena nedavno ili je bila skrivena ispod naplavina. Informacija je proslijeđena policiji i jučer je grupa njihovih pirotehničara osposobljenih za rad u speleološkim objektima u suradnji s HGSS stanicom Ogulin i njihovim speleolozima granatu uklonila. Činjenica da je pronađeno eksplozivno sredstvo u ponoru mogla bi otežati buduće radove obzirom da nije poznato ima li ih tamo još.

Nakon što su pirotehničari MUP-a uklonili ovo eksplozivno sredstvo Hrvatske vode će ponovno pristupiti čišćenju začepljenja.

Radi povećanja protočnosti ponora u sklopu zaštite Ogulina od poplava predviđena je izrada zaštitnih rešetki. One bi se postavile na ulaze u odlazne sifone te bi se tako onemogućilo nanošenje otpadnog drvenog i ostalog materijala dublje u spiljski sustav. Također je predviđena izrada pristupnog puta kroz Đulin ponor i postava mjernih uređaja kojima bi se nadzirao protok, vodostaj, začepljenost sustava i drugi parametri bitni za obranu grada od poplava. Rešetke i pristupni put uvelike bi pojeftinili i olakšali čišćenje i održavanje ponora. Sve navedene radove provode Hrvatske vode u sklopu projekta zaštite Ogulina od poplava.

20

Ruj