ogulin

Novosti

26

Tra

Ponovni inspekcijski nadzor Sodola

  • Članak napisao/la, administrator

Jučer je viša inspektorica zaštite okoliša Jadranka Grbinić u pratnji gradonačelnika Dalibora Domitrovića i predstavnika Grada i tvrtke Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. ispred Ministarstva zaštite okoliša i energetike obavila inspekcijski nadzor odlagališta Sodol.

Obzirom da su pokrenute aktivnosti vezane uz sanaciju ovog odlagališta ovom prilikom tvrtka Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i odgovorna osoba u ovoj tvrtki nisu financijski kažnjene od strane inspektorice.

Vezano uz sanaciju odlagališta pokrenute su aktivnosti izrade projektne dokumentacije za izvedbu pristupnog puta u dno odlagališta za što bi tijekom idućeg tjedna trebao biti gotov troškovnik i natječajna dokumentacija temeljem koje bi se pokrenuo postupak javne nabave za radove, a nakon toga i sama izvedba radova čiji dovršetak je planiran u lipnju ove godine.

Paralelno je pokrenuta  izmjena i dopuna postojeće projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta kojom je predviđen nastavak odlaganja. Izmjene i dopune su potrebne obzirom da se stanje na terenu, radi kontinuiranog odlaganja otpada, promijenilo te je potrebno prilagoditi visinske kote i količine radova sanacije. Uz navedene aktivnosti ujedno se otpad na ovom odlagalištu počeo redovito dva puta mjesečno prekrivati inertnim materijalom (zemljom) kako bi se onemogućili požari i širenje loših mirisa. Također su pokrenute aktivnosti na izgradnji reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostane koje će biti smještene na lokaciji uz pročistač otpadnih voda.

Obzirom da je Planom zatvaranja odlagališta koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uputio Ministarstvu zaštite okoliša predviđeno zatvaranje ovog odlagališta gradonačelnik Ogulina je ovom ministarstvu uputio dopis kojim se traži prolongacija rada odlagališta do popunjenja njegovog kapaciteta ili do pokretanja CGO Babina Gora, uz napomenu da osim otpada iz Ogulina na ovo odlagalište se odvozi i otpad iz općina Josipdol i Saborsko, što znači da bi zatvaranje odlagališta financijski pogodilo veći broj stanovnika i naselja koja gravitiraju ovom odlagalištu. 

 

Gradonačelnik je u nekoliko navrata posjećivao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako bi odgovornima u ovoj instituciji objasnio da će zatvaranje ovog odlagališta, obzirom da CGO Babina Gora ne radi, biti značajan financijski udarac za građane šireg područja koje gravitira Ogulinu jer će morati preuzeti troškove odvoza otpada na veće udaljenosti (do Ilovca u Karlovcu ili do CGO Mariščina u Rijeci) kao i trošak prihvata otpada koji će naplaćivati tvrtke koje upravljaju spomenutim lokacijama za odlaganje. Međutim, unatoč tome odgovorni u Fondu su Ministarstvu zaštite okoliša i energetike odlučili predložiti zatvaranje Sodola.

Grad Ogulin

 

26

Tra