ogulin

Novosti

16

Lip

Plan upravljanja Strogim rezervatom i područjem ekološke mreže Bijele i Samarske stijene

  • Članak napisao/la, urednik

Putem Zoom-a održana je prva zajednička radionica koju je organizirala Javna ustanova Nacionalni park Risnjak koja je temeljem preuzetih obaveza sukladno Zakonu o zaštiti prirode, a u sklopu projekta Usluga izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima – Grupa 3, pokrenula proces izrade Plana upravljanja Strogim rezervatom i područjem ekološke mreže Bijele i Samarske stijene (PU 6026).

U ime Grada Ogulina na radionici je sudjelovao gradonačelnik Dalibor Domitrović i zamjenik Daniel Vukelja, a u daljnje korake izrada Plana upravljanja uključiti će se oni kojima je ta tema bitna na samome terenu, HGSS i planinari.

 

 

15

Lip