ogulin

Novosti

08

Kol

Ogulin prijavio dva projekta na natječaj za „pametne gradove“

  • Članak napisao/la, urednik

Pametni gradovi su oni koji koriste suvremene tehnologije kako bi unaprijedili komunalne usluge kao što su promet, vodoopskrba, kanalizacija, rasvjeta, sigurnost i ostalo. Europska unija financijski potiče projekte pametnih gradova (Smart Cities) kako bi se razvila svijest da gradovi osim klasične komunalne infrastrukture (ceste, vodovodi, kanalizacija, rasvjeta) trebaju razvijati i tehnološku infrastrukturu, a u Hrvatskoj to provodi putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Primjerice, postoje tehnološka rješenja kojima je moguće utvrditi gdje su najveći gubici u vodovodnoj mreži. Smanjenjem tih gubitaka omogućuje se smanjenje cijene opskrbe pitkom vodom. Suvremena tehnološka rješenja se mogu koristiti u regulaciji prometa za smanjenje prometnih gužvi, regulacijom rasvjete se mogu smanjiti troškovi električne energije, senzorima u posudama za otpad se može optimizirati prikupljanje otpada, mogu se smanjiti troškovi grijanja i hlađenja javnih zgrada, itd. Primjenom suvremenih tehnologija moguće je izbjeći šaltere i građanima i poduzetnicima skratiti razne postupke koje prolaze, brže i lakše ih informirati, povećati transparentnost lokalne uprave, itd.

Grad Ogulin je na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za sufinanciranje projekata „pametnih gradova“ (Smart City), koji je danas otvoren, prijavio dva projekta. Prvi projekt, informatizacija gradske uprave, obuhvaća razvoj GIS tehnologije, modernizaciju baza podataka, razvoj daljinskog prikupljanja podataka kako bi se učinkovitije upravljalo gradskom infrastrukturom i prostorom, povećala transparentnost gradske uprave, građanima i tvrtkama putem interneta omogućio pristup informacijama, povezale i uskladile razne baze podataka koje Grad i gradske tvrtke vode te tako građanima pružila bolja usluga. Ovaj projekt je vrijedan gotovo pola milijuna kuna, a sufinanciranjem iz EU fondova se namjerava osigurati 200 tisuća kuna.

Drugi projekt, Grad Ogulin pametni grad, obuhvaća postavljanje interaktivnih digitalnih sučelja putem kojih će građani i turisti moći dobiti razne informacije o gradu, koristili bi se umjesto plakata za oglašavanje, zatim postavljanje baznih stanica za praćenje kvalitete zraka i buke, videonadzornih kamera radi povećanja sigurnosti građana i njihove imovine te sprječavanja stvaranja divljih odlagališta. Vrijednost projekta iznosi blizu 400 tisuća kuna, a sufinanciranjem iz EU fondova se za ovaj projekt također namjerava osigurati 200 tisuća kuna.

02

Kol