ogulin

Novosti

10

Srp

Održano javno izlaganje o studiji utjecaja na okoliš za obilaznicu Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

U Velikoj vijećnici Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin održano je javno izlaganje o studiji utjecaja na okoliš za obilaznicu Grada Ogulina u postupku procjene utjecaja na okoliš koje provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Javno izlaganje je vodila pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke Županije Marina Jarnjević sa suradnicima i to putem Skype-a, a sudjelovao je, putem Skype-a, i gradonačelnik Grada Ogulina Dalibor Domitrović, predstavnica općine Josipdol, predstavnici nositelja zahvata Hrvatskih cesta, projektant (P-45), izrađivači Studije (IGH I Oikon), djelatnici Gradske uprave Grada Ogulina kao i zainteresirana javnost.

U cilju transparentnosti postupka i informiranja javnosti u pitanjima zaštite okoliša određen je rok od 8 dana od dana održavanja javnog izlaganja za davanje primjedbi, prijedloga i mišljenja na Studiju utjecaja na okoliš za obilaznicu grada Ogulina.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti najkasnije do 17. srpnja 2020. godine na sljedeće adrese:

Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Križanićeva 11, Karlovac

Grad Ogulin, B. Frankopana 11, Ogulin
Općina Josipdol, Josipdol
U cilju informiranja javnosti u privitku ove obavijesti objavljuje se sažetak Studije o utjecaju na
okoliš za obilaznicu grada Ogulina. Uvid u cjelovitu Studiju može se izvršiti na stranicama
Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Puo/20_02_2020_Sazetak_Obilaznica_Ogulina.pdf

 

 

07

Srp