ogulin

Novosti

23

Sij

Od siječnja manje cijene odvoza smeća

  • Članak napisao/la, administrator

Od 1. siječnja na području Ogulina vrijede nove cijene odvoza komunalnog otpada. Nakon što je nova prokuristica Sanja Tomić izvršila revizijukalkulacije koju je izradio njen prethodnik cijene odvoza komunalnog otpada će za građane biti manje za 15%, što znači da će prosječna obitelj za spremnik od 120 litara umjesto dosadašnjih 81,36 kuna mjesečno sada za to plaćati 69,16 kuna.   Cjenik javne usluge SKG-a

Usvojene su primjedbe građana temeljem kojih je novim cjenikom uvedena nova kategorija korisnika, a to su vikend korisnici, samačka domaćinstva ikorisnici socijalne pomoći, za koje je sukladno njihovim potrebama predviđena manja posuda za miješani otpad volumena 80 litara, pa će oni od siječnja odvoz otpada plaćati 46,10 kuna mjesečno, što je za 43% manje u odnosu na 81,36 kuna koliko im je bila cijena u zadnja tri mjeseca prošle godine.

Cijene odvoza otpada će biti 15% povoljnije i za pravne osobe pa će umjesto dosadašnjih 92,21 kuna mjesečno za spremnik od 120 litara od 1. siječnja plaćati 78,65 kuna mjesečno.

Do uspostave sustava elektronske evidencije odvoza komunalnog otpada naplaćivat će se samo jedan odvoz mjesečno iako će se odvoz vršiti četiri puta mjesečno kao i do sada.
Odvoz biorazgradivog otpada počet će se vršiti nakon što se građanima dodjele komposteri koje će Grad za njih besplatno osigurati putem Fonda za zaštitu okoliša.

Papir, staklo i plastika se trenutno skupljaju na 23 lokacije na kojima su zeleni otoci. Nakon što se građanima dodijele spremnici za razvrstavanje, koje će Grad isto tako besplatno osigurati, zeleni otoci će biti uklonjeni a razvrstani otpad će tvrtka SKG od građana prikupljati na njihovom kućnom
pragu kao što sada prikuplja miješani komunalni otpad.

Bez obzira ako se nekretnina ne koristi ili se povremeno koristi, sukladno Uredbi o gospodarenju otpadom Vlade Republike Hrvatske, vlasnik je obavezan plaćati fiksni dio, odnosno minimalnu javnu uslugu. Iznimka je ako se tvrtki SKG predoči dokaz da se nekretnina trajno ne koristi, odnosno da nije priključena na energetski i vodoopskrbni sustav.

21

Sij