ogulin

Novosti

05

Lip

Obavijest građanima

  • Članak napisao/la, urednik

Obavještavaju se građani Grada Ogulina da ukoliko nemaju istaknut kućni broj isti moraju istaknuti na svojoj kući, a ukoliko im nije poznat ili ga nemaju mogu izvršiti uvid ili ga zatražiti na priloženom OBRASCU kod

Državne geodetske uprave – Odjel za katastar nekretnina Ogulin, Bernardina
Frankopana 11, Ogulin. tel. 047/531-113.

Sukladno Zakonu o naseljima članak 11. Svaka zgrada mora biti obilježena brojem.
Brojeve zgrada, na zahtjev građanina, pravne osobe ili po službenoj dužnosti, određuje organ uprave nadležan za geodetske poslove.
Vlasnik odnosno korisnik zgrade dužan je pločicu s brojem zgrade o svom trošku postaviti najkasnije do početka korištenja zgrade.
Ukoliko ste preuzeli ili prenijeli broj sa stare kuće koja nije u funkciji ili koja je srušena molimo Vas da o istom osobno izvijestite gore navedeni katastarski ured.

29

Svi