ogulin

Novosti

30

Stu

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Ogulin

  • Članak napisao/la, administrator

               

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

      KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
         G R A D   O G U L I N
Povjerenstvo za provedbu natječaja
             za prijam u službu

KLASA: 012-07/10-01/6
URBROJ: 2133/02-03-02/1-10-2
Ogulin, 29. studenog 2010.


Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu
na neodređeno vrijeme u Grad Ogulin

U Narodnim novinama broj 132/10 od 26. studenog 2010. godine objavljen je natječaj za prijam u  Stučnu službu Gradskog vijeća i Gradonačelnika na radno mjesto:

1. telefonist – 1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

2. vozač – 1 izvršitelj/ica , na neodređeno vrijeme,  uz probni rad od tri mjeseca.

Od dana objave natječaja u ”Narodnim novinama” počinje teći rok od osam (8) dana za podnošenje prijava na natječaj, te se kao posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti preporučeno ili neposredno u pisarnicu Grada Ogulina, određuje 6. prosinca 2010.

I. Opis poslova radnih mjesta i podaci o plaći su slijedeći:

1. Telefonist:

– obavlja poslove na telefonskoj centrali,
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,40 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.062,00 kuna bruto.

2. Vozač:

– vozi Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika,
– obavlja poslove prijevoza za potrebe upravnih tijela Grada,
– brine o vozilu i obavlja sitne popravke,
– prevozi i uručuje poštu članovima Gradskog vijeća te članovima njegovih radnih tijela,
– vodi evidenciju o izvršenim tehničkim održavanjima vozila,
– obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,60 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.062,00 kuna bruto.

Plaću namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

II. Provjera znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Provjera znanja

Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i spososbnosti:

– Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01, 76/10 i 85/10)
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08).

Web stranica «Narodnih novina» je: narodne-novine.nn.hr

VAŽNO – poziv na testiranje

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici www.ogulin.hr te na oglasnoj ploči Grada Ogulina, Ogulin, Bernardina Frankopana 11 (prizemlje) najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.

                                                               POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
                                                                               ZA PRIJAM U SLUŽBU

29

Stu

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services