ogulin

Novosti

09

Srp

Maturanti Realne gimnazije Ogulin iz 1954

  • Članak napisao/la, administrator

Maturanti Realne gimnazije Ogulin iz 1954. - A i B razred

1. Nedjeljko Navala, Stevo Jovetić, Mladen
Kraguljac, Ervin Foršt, Simo Šumonja, Simo Trbović, Gojko
Jovetić, Ivan Mikinac,
Dragan Maravić, Živko Kovačević, Željko Kosanović, Branko
Magdić, Željko Mesić, Branko Jančić i Vitomir Jandrlić

2. Bogdan Kosanović, Bogdan Letica, Tomislav
Španje, August Gliha, Joso Vukelja, Đorđe Latas, Antun Stipetić,
Nikola Ćićak,
Bogdan Vukmanović, Ivica Mihaljević, Milivoj Stojanović, Antun
Vučić, Josip Rožan, Josip Padavić, Vladimir Zajc i Branko
Sarapa

3. Bogdan Trbojević, Maja Dobronić, Paulina
Ožanić, Vesna Premužić, Milica Vujnović, Ljerka Pilipić, Nada
Tomac, Milka Bunjevac,
Cvijeta Cvitković, Mande Salopek, Desanka Naprta, Ivica Pleše,
Stjepan Milković, Miloš Dokmanović i Miro Dinter

4. sjede: Đurđa Pavlić, Koviljka Zoričić, Zdravka
Filipović, Ivica Mimica, prof., Ksenija Vladislavić, prof.,
Vladimir Senica, prof.,
Juraj Cviček, prof., Zdravko Gudec, prof., Alojzija Cviček,
prof., Leon Turkalj, prof., Mileva Uzelac, Anka Luketić i
Ivanka Rašović

(Nije na slici Dragutin Balaško)

08

Srp