ogulin

Novosti

02

Kol

Kapela sv. Roka Ogulin

  • Članak napisao/la, administrator

Kapela Sv. Roka
Kapela sv.
Roka sagrađena je u vrijeme kasnog klasicizma 1840. god. Njezina
izgradnja vezana je uz pojavu i haranje kolere i kuge u Ogulinu
1836. god. Tada nastaje zavjet Ogulinaca o izgradnji ove crkve,
koja će biti posvećena svetom Roku.

Nalazi se u Lomostu 1 km od centra Ogulina
na mjestu spajanja ceste iz Oštarija s Lomošćanskom i Bolničkom
cestom.

 

Crkva je temeljitije obnavljana 1908. god.,
ali također i 1946. god. nakon ratnih oštećenja. 

U unutrašnjosti crkve je zidani oltar sa svečevim kipom
i slika sv. Roka.

Veliku sliku sv. Roka
blagoslovio je 1935. godine župnik vlč. Dragutin Kukalj.

 

Sveti Rok
Slika svetog Roka

 

Izradu slike je naručio Krasnaj Gabrijel i poklonio je DPD-u Sv.
Rok. Sliku je naslikao slikar Ramljak, a okvir slike izradio
je Mate Stošić. Na početku je slika bila u zgradi doma
DPD-a, nakon toga je prenesena u kapelu sv. Roka.

Na pročelju crkve nalazi se natpis koji govori
o njenoj gradnji.

 

Natpis na Kapeli Sv. Roka
Natpis na Kapeli sv. Roka

16. kolovoza 2007. – Na Rokovu,
gospićko-senjski biskup mons. dr. Mile Bogović blagoslovio je obnovljenu Kapelu sv. Roka.

U Lomostu od 1921. g. djeluje i Dobrotvorno
podupirajuće društvo “Sv. Rok”
, prepoznatljivo po
svojim humanitarnim i kulturnim djelima.

 

02

Kol