ogulin

Novosti

18

Ruj

Javni poziv za predlaganje članova Savjeta mladih

  • Članak napisao/la, administrator

Republika Hrvatska

Gradsko vijeće Grada Ogulina, temeljem članka 4. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 19/07),
na sjednici održanoj dana 04. rujna 2009. godine, upućuje ponovni

 J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V

za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ogulina

18

Ruj