ogulin

Novosti

12

Srp

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin-UPU 1

  • Članak napisao/la, admin

Upravni odjel za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinskopravne poslove Grada Ogulina, objavio je JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1, te stavlja na javni uvid Prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1.

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin-UPU 1

Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1:

0_II ID UPU Ogulin_odredbe_radni materijal_PPJR
1_II ID UPU Ogulin_obrazloženje_PPJR
3_II ID UPU Ogulin_sažetak za javnost_PPJR

1. Korištenje i namjena površina
2.1. Prometna i ulična mreža
2.2. Pošta i telekomunikacije
2.3. Energetski sustav
2.4. Korištenje voda
2.5. Odvodnja otpadnih voda
3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja
3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju
4.1. Oblici korištenja
4.2. Način gradnje

Obrazac za davanje primjedbi, prijedloga i mišljenja

10

Srp