ogulin

Novosti

05

Svi

Izbori za vijeća mjesnih odbora 2018.

  • Članak napisao/la, administrator

Republika Hrvatska

Pravovaljane prihvaćene pojedinačne kandidacijske liste i
zbirne liste
za izbor članova vijeća Mjesnih odbora na području Grada Ogulin.

 

Mjesni odbor Desmerice – Pojedinačne i zbirna lista >>

Mjesni odbor Donje Dubrave – Pojedinačne i zbirna lista >>

Mjesni odbor Drežnica – Pojedinačne i zbirna lista >>

Mjesni odbor Gornje Dubrave – Pojedinačne i zbirna lista >>

Mjesni odbor Hreljin Ogulinski – Pojedinačne i zbirna lista >>

Mjesni odbor Jasenak – Pojedinačne i zbirna lista >>

Mjesni odbor Lomost – Pojedinačne i zbirna lista >>

Mjesni odbor Ogulin – Pojedinačne i zbirna lista >>

Mjesni odbor Otok Oštarijski – Pojedinačne i zbirna lista >>

Mjesni odbor Ponikve – Pojedinačna i zbirna lista >>

Mjesni odbor Potok Musulinski – Pojedinačne i zbirna lista >>

Mjesni odbor Prapuće – Zagrad – Pojedinačne i zbirna lista >>

Mjesni odbor Proce – Pojedinačne i zbirna lista >>

Mjesni odbor Ribarići – Pojedinačna i zbirna lista >>

Mjesni odbor Salopek selo – Pojedinačne i zbirna lista >>

Mjesni odbor Sveti Jakov – Pojedinačne i zbirna lista >>

Mjesni odbor Sveti Petar – Puskarići – Pojedinačne i zbirna lista >>

Mjesni odbor Trošmarija – Pojedinačne i zbirna lista >>

Mjesni odbor Turkovići – Pojedinačna i zbirna lista >>

Mjesni odbor Zagorje – Pojedinačna i zbirna lista >>

Mjesni odbor Žegar – Podvrh – Pojedinačne i zbirna lista >>

04

Svi