ogulin

Novosti

19

Lis

Izbori za članove vijeća mjesnog odbora Sveti Petar – Puskarići

  • Članak napisao/la, administrator

Republika Hrvatska

POZIVAMO BIRAČE DA PRISTUPE IZBORIMA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA SVETI PETAR – PUŠKARIĆI DANA 21. LISTOPADA 2018. GODINE I SVOJIM GLASOM DOPRINESU BOLJITKU I NAPRETKU ŽIVOTA U SVOM MJESNOM ODBORU.

 

 

 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA DAN IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA SVETI PETAR – PUŠKARIĆI  21. LISTOPADA 2018. GODINE NALAZI SE U VELIKOJ DVORANI GRADSKE VIJEĆNICE  I KAT, OGULIN, BERNARDINA FRANKOPANA 11,  OD 7:00 SATI NADALJE
KONTAKT TELEFON 047/659 034

Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na dan izbora 21. listopada 2018. godine objavljivat će podatke o broju birača koji su pristupili biračkom mjestu br. 1 MO SVETI PETAR – PUŠKARIĆI, i to:
– u 12 sati, kada će se objaviti podaci o broju birača koji su izašli do 11:30 sati te   
– u 17 sati, kada će se objaviti podaci o broju birača koji su pristupili biračkim mjestima do 16:30 sati.
Svi podaci bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr

 

Izlaznost birača na izborima za Vijeće MO Sveti Petar – Puškarići do 11:30 sati

Izlaznost birača na izborima za Vijeće MO Sveti Petar – Puškarići do 16:30 sati

18

Lis