ogulin

Novosti

01

Srp

Gradsko vijeće

  • Članak napisao/la, administrator

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru svojih prava i dužnosti, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Gradsko vijeće Grada Ogulina ima 19 članova. Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice Gradskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja to tijelo. Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine. Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave izabranih na redovitim izborima. Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. Članovi Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Sjednice Gradskog vijeća su javne.

Gradsko vijeće Grada Ogulina ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

 

Statut Grada Ogulina – donesen 17. srpnja 2009.
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ogulina – donesena na 23. sjednici Gradskog vijeća održane 5. ožujka 2013.

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ogulina – donesen 17. srpnja 2009.
Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina – donesena na 23. sjednici Gradskog vijeća održane 5. ožujka 2013.

 

 

01

Srp