ogulin

Novosti

25

Ožu

Grad Ogulin istaknut kao primjer transparentnosti javne nabave

  • Članak napisao/la, urednik

U izvješću Povjerenika za informiranje za 2020. godinu, vezano za objavu informacija o javnoj nabavi, Grad Ogulin je ostvario maksimalna četiri boda. Povjerenik u izvješću navodi da je „uočena visoka prosječna razina objave informacija sukladno Zakonu o javnoj nabavi“.

Grad Ogulin je u spomenutom izvješću istaknut kao primjer dobre prakse što se tiče načina objave upute za korisnike kako pronaći objavljene dokumente u EOJN-u.

U izvješću stoji da je Grad Ogulin pod kategorijom Javna nabava, Uvod u javnu nabavu, naveo sve potrebne informacije te je u potpunosti ispunio svoju zakonsku obvezu.

Za točnost navoda upućujemo na sljedeću poveznicu:

https://pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/analiticka-izvjesca/

Spomenuto Izvješće izradio je Povjerenik za informiranje kao neovisno tijelo koje štiti, prati i promiče pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, u okviru funkcije praćenja provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama koji od 2016. godine kontinuirano provodi analitička praćenja internetskih stranica jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa svrhom utvrđivanja u kojoj mjeri ta tijela ispunjavaju zakonske obveze proaktivne objave informacija, provedbe savjetovanja s javnošću i osiguravanja javnosti rada.

Između ostalog, u navedenom Izvješću je navedeno sljedeće: Zakonom o javnoj nabavi i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine plan nabave i registar ugovora te sve njihove kasnije promjene objavljuju u javno dostupnom Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Slijedom navedenog, iz perspektive članka 10. ZPPI-ja i konkretno točke 9, obveza proaktivne objave smatra se ispunjenom ako tijelo javne vlasti u rubrici posvećenoj javnoj nabavi, umjesto cjelovitog dokumenta plana nabave i registra ugovora o javnoj nabavi, objavi poveznice na EOJN, ali uz napomenu, odnosno uputu ili obrazloženje na koji način korisnik može ostvariti pristup navedenim dokumentima.“

Rezultati praćenja pokazali su da je Grad Ogulin ostvario maksimalna četiri boda te je „uočena visoka prosječna razina objave informacija sukladno Zakonu o javnoj nabavi“.

Grad Ogulin je u spomenutom izvješću naveden kao dobar primjer što se tiče načina objave upute za korisnike kako pronaći objavljene dokumente u EOJN-u.

 

23

Ožu