ogulin

Novosti

27

Kol

Crkva sv. Jurja, Mateško selo

  • Članak napisao/la, administrator

Crkva Sv. Jurja u Mateškom Selu vjerojatno je najstarija crkva ogulinskog kraja. Potječe iz 12. stoljeća i jedina je sačuvana sakralna građevina koja je proživjela turska razaranja 15., 16. i 17. st.

 crkva Sv. Jurja
Crkva Sv. Jurja

Pripada župi Mrežnički Brest, smještena je u međuriječju Korane i Mrežnice i obiluje antičkim spomenicima koji su u fazi istraživanja.     

Crkva Sv. Jurja bila je župna od 1802. kada je osnovana župa, pa sve do 1892. kada je izgrađena nova crkva Sv. Mihovila u Mrežničkom Brestu.

Djelomično je oštećena u Domovinskom ratu, ali su joj vremena zapuštenosti donijela daleko veće štete. Često je dograđivana i preuređivana, ali joj je osnovni dio izgrađen od rimskih sarkofaga ostao nepromijenjen.

Antički kamenolomi u okolici proizvodili su sarkofage za ukop umrlih. U temelje crkve ugrađeni su poklopci sarkofaga, dok su sanduci istih upotrebljeni za gradnju uglova crkve. Sadržaj grobišta u crkvi omogućio je određivanje starosti građevine. Arheološkim istraživanjima pokušava se otkriti s kojeg su mjesta doneseni sarkofazi i da li je to u mjestu Siča kod Bariloviča u kojoj je Bubijeva jama, jedina podzemna antička grobnica Europe, datirana u 3. st.

27

Kol