ogulin

Novosti

18

Stu

Božićni darovi za djecu

  • Članak napisao/la, administrator

   

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
Upravni odjel za financije,
upravu i samoupravu

Klasa: 550-01/10-01/18
Urbroj: 2133/02-03/1-10-2
Ogulin, 12.11.2010.

        Predmet: Obavijest

    Grad Ogulin je Programom pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2010. godinu planirao novčanu naknadu za božićne darove za djecu do 15 godina starosti čija su obadva roditelja nezaposlena.

    Obavještavaju se navedeni roditelji da ovu pomoć mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva u Upravnom odjelu za financije, upravu i samoupravu, I. kat, soba br. 24.

    Potrebna dokumentacija:

–    osobne iskaznice za roditelje,
–    potvrde Zavoda za zapošljavanje za roditelje,
–    rodni list za dijete.

    Zahtjevi se primaju do 3. prosinca 2010. a za sve eventualne informacije možete se obratiti na broj telefona 532 198.

    Napominjemo da korisnici stalne pomoći koji imaju djecu do 15 godina starosti ostvaruju ovu naknadu temeljem dostavljenog popisa Centra za socijalnu skrb Ogulin, te nisu dužni podnositi poseban zahtjev.

    Pročelnica

    ___________________
    Božica Cindrić, dipl. oec.

18

Stu