ogulin

Novosti

11

Ruj

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

U ponedjeljak 9. rujna 2019. godine održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina .
Na dnevnom redu sjednice bilo je 18 točaka. Na početku sjednice je kao i obično bio Aktualni sat na kojem su vijećnici dobili odgovore na već prije postavljena pitanja i postavljali nova na koja je gradonačelnik nastojao odmah odgovoriti.

Pitanja su se odnosila na obnovu Molinarijeva mosta, postavljanje energetski učinkovite javne rasvjete, dinamiku gradnje novoga dječjeg vrtića u Poredicama, održavanje i gradnju nerazvrstanih cesta, gradnju reciklažnog dvorišta, košnju trave po grobljima, odvoz kućnog otpada iz Drežnice i Jasenka koji se odvozi svakih 15 dana, na poslovničku proceduru i tumačenje Poslovnika Grada Ogulina, te regulacija prometa na jezeru Sabljaci.

Na dnevnom redu našla su se, kao i svake godine, prijedlozi priznanja Grada Ogulina. Dodijeljeno je pet priznanja : dva za životno djelo i tri za stvaralački rad. Donesena je i odluka da se prostor ispred Pučkog otvorenog učilišta imenuje po stožernom generalu Petru Stipetiću i odluka o svečanoj pjesmi Grada Ogulina Zvone zvona Svetog Križa, autora glazbe Josipa Magdića i teksta Marije Magdić.

Važne teme za funkcioniranje Grada bile su polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna i I. izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu. Izvršenje proračuna u prvom polugodištu bilo je loše zbog krize vlasti i ne donošenja proračuna do 6. mjeseca ove godine.

Prateći programi javnih potreba u kulturi, sportu, u održavanju i gradnji komunalne infrastrukture, programi potpora u poljoprivredi i poduzetništvu, također su doživjeli svoje I. izmjene.
Gradonačelnik je podnio Gradskom vijeću izvješće o svom radu za prvo polugodište ove godine , donesena je odluka o uređenju prometa i odluka o pristupanju izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone .

Izložen je i jednoglasno prihvaćen Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu te podneseno izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika Grada Ogulina u 2018. godini.

e-Sjednice Grada Ogulina

04

Ruj