ogulin

Novosti

21

Pro

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednica Gradskog vijeća održana 18.12.2015. započela je minutom tišine za preminulog predsjednika emeritusa Hrvatske bratske zajednice u Americi Bernarda M. Luketicha, potom usvajanjem zapisnika sa prethodne sjednice i dnevnoga reda. Predsjednik Gradskog vijeća Milan Sabljak predložio je izmjene dnevnog reda koje su se odnosile na skidanje aktualnog sata, što je uobičajeno u predblagdansko vrijeme. Skidanjem aktualnog sata sjednica je imala 16. točaka dnevnoga reda.

19

Pro