ogulin

Novosti

09

Svi

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, admin

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-03/34
URBROJ: 2133-2-02/01-24-1
Ogulin, 07. svibnja 2024.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 34/18, 33/19, 16/21 i 20/21- pročišćeni tekst),

S A Z I V A M

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 14. svibnja 2024. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja HOC Bjelolasica na lokaciji Vrelo
2. Aktualni sat
3. Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2023. godinu
4. Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2023. godinu
5. Izvješće o radu i poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2023. godinu
6. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2023. godinu
7. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu
8. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2023. godinu
9. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2023. godinu
10. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2023. godinu
11. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
12. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
13. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
14. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina za 2023. godinu
15. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Ogulina za 2023. godinu
16. Prijedlog Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2023. godinu
17. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin
18. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za siječanj – ožujak 2024. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Marinko Herman, struč. spec. krim., v.r.

e-Sjednice Grada Ogulina

06

Svi