ogulin

Novosti

13

Stu

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

Dana 13. studenog 2020. godine ( petak ) održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice poštujući sve preporuke epidemiologa, uz nazočnost gradonačelnika Dalibora Domitrovića i njegovih zamjenika te 15 ( tijekom sjednice 14 ) gradskih vijećnika na čelu sa predsjednikom Gradskog vijeća Marinkom Hermanom.

Dnevni red sastojao se od 13. točaka. Nakon aktualnog sata i vijećnićkih pitanja uslijedila su Izvješća o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin i Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2019. godinu. koja su jednoglasno usvojena isto kao i Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2019. godini, Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. godini, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2020. godini, Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin, Prijedlog Odluke o usvajanju Krovnog interpretacijskog plana „Dodir civilizacija“ s Planom upravljanja i Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina.

Na dnevnom redu bili su i Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine i Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine koji su doneseni sa 11 glasova za i 3 suzdržana glasa.

Sjednica je završila u 11 sati i 56 minuta.

12

Stu