ogulin

Novosti

29

Kol

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, admin

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/23-03/66
URBROJ: 2133-2-02/01-23-1
Ogulin, 23. kolovoza 2023.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina („Glasnik karlovačke županije“ br. 34/18, 33/19, 16/21 i 20/21-pročišćeni tekst),

S A Z I V A M

13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 31. kolovoza 2023. godine (četvrtak) s početkom u 09:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. za 2022. godinu
3. Izvješće o radu i poslovanju Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. za 2022. godinu
4. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2022. godinu
5. Izvješće o radu i poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2022. godinu
6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2023. godinu
7. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2022. godinu
9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu
10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2023. godinu
11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2023.godinu
12. Prijedlog I. izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Ogulina za 2023. godinu
13. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
14. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
15. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu
16. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
17. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području grada Ogulina
18. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o načinu i uvjetima raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine
19. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za travanj – lipanj 2023.
godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Marinko Herman, struč. spec. krim., v.r.

e-Sjednice Grada Ogulina

04

Kol