ogulin

Novosti

01

Lip

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, admin

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:  024-03/23-03/32
URBROJ: 2133-2-02/01-23-1
Ogulin, 25. svibnja 2023.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina („Glasnik karlovačke županije“ br. 34/18, 33/19, 16/21 i 20/21-pročišćeni tekst),

SAZIVAM

12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 2. lipnja 2023. godine (petak) s početkom u 9:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2022. godinu
3. Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2022. godinu
4. Izvješće o radu i poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2022. godinu
5. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu
6. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2022. godinu
7. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2022. godinu
8. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2022. godinu
9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
11. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
12. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2022. godini
13. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2022. godinu
14. Izvješće o dodjeli i utrošku sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2022. godinu
15. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1
17. Prijedlog Izmjena i dopuna srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje od 2021. do 2023. godine
18. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija u 2023. godini
19. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2023. godinu
20. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Ogulina
21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru Odbora za graditeljstvo, prostorni razvoj grada te promet i veze
22. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za siječanj – ožujak 2023. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Marinko Herman, struč. spec. krim., v.r.

e-Sjednice Grada Ogulina

29

Svi