Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 11. ožujka 2014. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
D N E V N I   R E D:

1. Izvješće Mandatne komisije i polaganje prisege vijećnika,
2. Izvješće o stanju u prostoru Grada Ogulina do 2014/2018, (2,8 Mb),
3. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2013. godinu,
4. Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2013. godinu,
5. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2013. godinu,
6. Aktualni sat,
7. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj- prosinac 2013. godine,
8. Odluka  o odobrenju obročne otplate kupoprodajne cijene za kupoprodaju nekretnina trgovačkom društvu Monterra d.o.o. u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
9. Odluka  o isplati novčanih sredstava,
10. Odluka  o prijevozu pokojnika,
11. Odluka  o dopuni Odluke o sprječavanju sukoba interesa i popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ogulin,
12. Odluka I. izmjene i dopune Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2014. godinu,
13. II. Izmjena i dopuna Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne i energetske djelatnosti za razdoblje od 2012. do 2014. godine,
14. Godišnji plan davanja koncesija u 2014. godini,
15. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
16. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
17. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Ogulina, 
18. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin
19. Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Ogulina,
20. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2013. godine, siječanj i veljaču 2014. godine,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
___________________________ 
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 


Google

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik