Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 16. travnja 2019. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/19-01/23
URBROJ: 2133/02-02-19-1
Ogulin, 09. travnja 2019.

 

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

 

S A Z I V A M

 

2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 16. travnja 2019. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D:

1. Aktualni sat,
2. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
3. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za financije i gradski proračun,
4. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za međunacionalne odnose,
5. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za gospodarski razvoj Grada,
6. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za graditeljstvo i prostorni razvoj Grada te promet i veze
7. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti,
8. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za imenovanje ulica i trgova,
9. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za umirovljenike,
10. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za branitelje,
11. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od
      prirodnih nepogoda,
12. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za privremeno korištenje
      stanova Grada Ogulina,
 


Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javiti na broj telefona 047659021.
           

    
 
Predsjednik Gradskog vijeća
v.r. Marinko Herman, struč. spec. krim.

 

                                                                          
                                                                         

 

 

 

Google

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik