ogulin

Novosti

29

Ožu

Započinje nova katastarska izmjera k.o. Ogulin

  • Članak napisao/la, administrator

 

Odluka o izradi objavljena je u Narodnim novinama br. 19/2017.

Na terenu su postavljene dvije table, a po oglasnim pločama mjesnih odbora, koji se sada snimaju, stavljeni su plakati s uputama.

Na terenu su postavljene i oznake za geodetsku mrežu, a od 14. do 16. ožujka napravljen je snimak iz zraka. U suradnji s Hrvatskim vodama, Hrvatskim šumama, Hrvatskim željeznicama i Županijskom upravom za ceste dogovoreno je što žurnije obilježavanje parcela dok nije narasla vegetacija. Na sastanku je dogovoreno i označavanje gradske imovine s posebnim naglaskom na javna dobra. Uslijedio je i obilazak terenske kancelarije u prostorijama  Mjesnog odbora Salopek selo gdje građani mogu dobiti sva pojašnjenja u vezi katastarske izmjere.  Za telefonske informacije treba nazvati  Zdenka Potlačeka na broj: 098 274 407.

Upravni odjel za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinskopravne poslove

28

Ožu