ogulin

Novosti

28

Kol

Vijećnici Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

Gradsko vijeće Grada Ogulina broji 17 vijećnika

 

Osam mandata kandidacijske liste HDZ-a i koalicijskih partnera:
1. Ivan Vučić

HDZ
Ivan Vučić
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Ogulina

2. Milan Sabljak

HDZ
Milan Sabljak
Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Ogulina

 3. Zlata Kurelac HDZ
Zlata Kurelac

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Ogulina
4. Ivica Vuković HDZ
Ivica Vuković

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Ogulina
5. Mirela Milanović

HSU
Mirela Milanović
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Ogulina

6. Ines Žagar Galetić

HDZ
Ines Žagar Galetić
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Ogulina

7. Hrvoje Magdić HDZ
Hrvoje Magdić

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Ogulina
8. Sanjin Rodić

HDZ
Sanjin Rodić
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Ogulina

 
Pet mandata kandidacijske liste SDP-a i koalicijskog partnera:
9. Ljiljana Gračanin

SDP
Ljiljana Gračanin
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Ogulina

10. Darko Vukelić

Nezavisni vijećnik
Darko Vukelić
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Ogulina

11. Petra Milanović

SDP
Petra Milanović
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Ogulina

12. Bojan Prebežić

SDP
Bojan Prebežić
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Ogulina

13. Nevenka Dujmić

SDP
Nevenka Dujmić
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Ogulina

 
Tri mandata kandidacijske liste grupe birača nositelja Željka Stipetića:
14. Željko Stipetić

Željko Stipetić
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Ogulina

15. Boris Grgurić

Boris Grgurić
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Ogulina

16. Juraj Belina

Juraj Belina
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Ogulina

 
Jedan mandat kandidacijske liste DSS-a:
17. Siniša Ljubojević

DSS
Siniša Ljubojević
Potpresjednik Gradskog vijeća Grada Ogulina

28

Kol