ogulin

Novosti

30

Tra

Upis djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin

  • Članak napisao/la, urednik

Na web stranicama Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za upis djece u redovni program za pedagošku godinu 2021./2022. u kojem je navedena sva potrebna dokumentacija koju roditelji zajedno za zahtjevom za upis njihove djece mogu predati od 01.-15. svibnja.

Za novu pedagošku godinu u funkciju će biti stavljena novoizgrađena zgrada dječjeg vrtića na području bivše vojarne Sveti Petar koja će moći primiti oko 150 djece i time će se nastojati osigurati upis svoj djeci s područja grada Ogulina. Ukupno će imati 1300 četvornih metara.

Dječjem vrtiću „Bistrac“ Ogulin odobren je projekt u sklopu kojeg će u potpunosti digitalizirati upise u vrtić. Riječ je o projektu “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ koji provodi Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Cilj projekta je uključiti ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u informatizirani sustav za prijavu i upis djece u vrtić. Kroz projekt vrtićima je omogućeno korištenje e-usluge, edukacija zaposlenika vrtića za korištenje e-usluga, korisnička podrška za provođenje projektnih aktivnosti, evaluacija, edukacija i korisnička podrška imenovanih stručnjacima za tehničku podršku i slično. Vrtićima je također osigurana računalna oprema. Takav način upisa još se neće provoditi za nadolazeću pedagošku godinu jer je projekt još u svojoj početnoj fazi,ali svakako će biti spreman za primjenu za pedagošku godinu 2022./2023.

Više informacija o upisima može se pronaći na internetskoj stranici Vrtića na adresi www.bistrac.hr  ili na broj telefona 047/522-001, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati te na sljedećoj poveznici:

https://www.bistrac.hr/2021/04/29/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-upis-u-redovni-program-za-pedagosku-godinu-2021-2022/

30

Tra