ogulin

Novosti

17

Lis

U Ogulinu održan kolegij Grada Ogulina i Karlovačke županije

  • Članak napisao/la, urednik

U Velikoj vijećnici Grada Ogulina u ponedjeljak, 16. listopada 2023. godine, s početkom u 9 sati
održan je kolegij djelatnika Gradske uprave Grada Ogulina predvođeni gradonačelnikom Daliborom
Domitrovićem i djelatnika Karlovačke županije na čelu sa županicom Martinom Furdek Hajdin.
Na ovom već tradicionalnom kolegiju razgovaralo se o nekoliko tema bitnih za Ogulin. Tako se prva
točka odnosila na projekt izgradnje retencije Ogulin. Obje strane izrazile su nadu u što skoriji
završetak ovog velikog i bitnog projekta za grad Ogulin i njezino stanovništvo te konačnu obranu od
poplave.
Pod drugom točkom razgovaralo se o prijenosu državnog zemljišta na Grad Ogulin u Poduzetničkoj
zoni Ogulin. Iznesena je cijela kronologija poduzetih radnji i aktivnosti i spomenute brojne birokratske
zavrzlame koje su se odvile u posljednjih pet godina od kada je Grad Ogulin podnesao prvi zahtjev
prema Ministarstvu državne imovine vezano uz dodjelu vlasništva zemljišta za proširenje
Poduzetničke zone i potencijalno ulaganje velikih investitora.
Popravak cesta prebačenih s ŽUC-a na Grad Ogulin bila je tema treće točke kolegija. I Grad i Županija
prezentirali su sve odrađeno na prometnicama na području grada Ogulina. Problem su visoki troškovi
sanacije uništenih cesta.
Pod točkom razno spomenuti su planirani projekti za budućnost kao šta je školska dvorana u Zagorju
Ogulinskom, ulaganje u Bjelolasicu, dogradnja Prve osnovne škole Ogulin i rad u jednoj smjeni te
cijena najma i zakupa korištenja sportskih dvorana u gradu Ogulinu.

13

Lis