ogulin

Novosti

08

Pro

Testiranje za radna mjesta vozač i telefonist

  • Članak napisao/la, administrator

 TESTIRANJE ZA VOZAČA

  REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
          GRAD OGULIN
Povjerenstvo za provedbu natječaja
          za prijam u službu

KLASA: 112-07/10-01/6
URBROJ: 2133/02-02/1-10-57
Ogulin, 8. prosinca 2010.

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA  POSTUPAK PRIJMA 
U STRUČNU SLUŽBU GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
GRADA OGULINA

Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Stručne službe Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Ogulina

Naziv radnog mjesta za koje se provodi testiranje: 
    VOZAČ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
   
Natječaj objavljen:
”Narodne novine” broj 132/10  od  26. studenog 2010.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 86/08) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem

o b a v j e š t a v a j u   s e


da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta vozača održati dana  14. prosinca 2010. (utorak)  s početkom u  9,00 sati u prostorijama Grada Ogulina, Bernardina Frankopana 11, Ogulin (Gradska vijećnica).

Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidati (prema abecednom redu prezimena):

1. IVAN BLAŠKOVIĆ
2. DALIBOR CINDRIĆ
3. DRAGAN ĆUK
4. MILJEN MANOJLOVIĆ
5. TOMISLAV UHRL
6. ŽELJKO VUJNOVIĆ

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete za navedeno radno mjesto obavijestit će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta

Kandidati koji na testiranje dođu nakon termina utvrđenog u ovoj obavijesti neće moći pristupiti testiranju.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti javnu ispravu kojom dokazuju svoj identitet (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kandidati za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti testiranju.

Mole se kandidati da na testiranje ponesu pribor za pisanje (kemijska olovka).

Intervju (razgovor) s kandidatima za radno mjesto vozača, koji uspješno polože test, bit će obavljen neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti kandidatima dana 14. prosinca 2010. u 14,00 sati u prostorijama Grada Ogulina

Ista obavijest u PDF formatu >>>>

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA  
Vladimir Kubelka, dr.vet.med., v.r.

 

======================================

 

TESTIRANJE ZA TELEFONISTU

 

                
  REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
          GRAD OGULIN
Povjerenstvo za provedbu natječaja
          za prijam u službu

KLASA: 112-07/10-01/6
URBROJ: 2133/02-02/1-10-58
Ogulin, 8. prosinca 2010.

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA  POSTUPAK PRIJMA 
U STRUČNU SLUŽBU GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
GRADA OGULINA

Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Stručne službe Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Ogulina

Naziv radnog mjesta za koje se provodi testiranje: 
    TELEFONIST
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
   
Natječaj objavljen:
”Narodne novine” broj 132/10  od  26. studenog 2010.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 86/08) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem

                                                  o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta telefonista održati dana  14. prosinca 2010. (utorak)  s početkom u  10,30 sati u prostorijama Grada Ogulina, Bernardina Frankopana 11, Ogulin (Gradska vijećnica).

Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidati (prema abecednom redu prezimena):

1. GORANKA BERTOVIĆ
2. ROZIKA BRLETIĆ
3. DANIJELA IVANJKO
4. LIDIJA JUHAS
5. JADRANKA PEŠUT
6. DUBRAVKA PUŠKARIĆ
7. GORDANA PUŠKARIĆ
8. VEDRAN PUŠKARIĆ
9. DRAGANA RENDULIĆ VRANJEŠ
10. DANIJELA VERŠEC
11. ĐORĐE VIŠNIĆ
12. MILJENKO VUČIĆ

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete za navedeno radno mjesto obavijestit će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.

Kandidati koji na testiranje dođu nakon termina utvrđenog u ovoj obavijesti neće moći pristupiti testiranju.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti javnu ispravu kojom dokazuju svoj identitet (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kandidati za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti testiranju.

Mole se kandidati da na testiranje ponesu pribor za pisanje (kemijska olovka).

Intervju (razgovor) s kandidatima za radno mjesto telefonista, koji uspješno polože test, bit će obavljen neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti kandidatima dana 15. prosinca 2010. u 8,00 sati u prostorijama Grada Ogulina

Ista obavijest u
PDF formatu >>>>

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA  
Vladimir Kubelka, dr.vet.med., v.r.

 

07

Pro