ogulin

Novosti

07

Kol

Spomenik kralju Tomislavu

  • Članak napisao/la, administrator


Kralj Tomislav

Na tisućitu obljetnicu krunidbe kralja
Tomislava
, prvoga hrvatskoga kralja, u Ogulinu mu je
1925. godine podignut spomenik. Autor spomenika je slovenski arhitekt Vitburg Meck.

 


Spomen hrvatskom kralju Tomislavu 925 – 1925

Kneza Muncimira naslijedio je oko 910. njegov sin Tomislav (budući
kralj) koji je vladao u doba prodiranja mađarskih konjanika, prema
zapadnoj i južnoj Europi. Nakon osvajanja Panonske, Mađari su napali i
Dalmatinsku Hrvatsku, ali Tomislav ih je u žestokim izravnim okršajima,
te ratnim lukavstvima i zamkama potpuno porazio. Tada po prvi put
sšpjeni sjeverni i južni krajevi, od Drave do mora u jedinstvenu
hrvatsku državu od Raše pa sve do Srijema, Drine i Zahumlja, a u njoj
su bili i neretvanski otoci Vis, Brač i Hvar, te dalmatinski gradovi.
Naime, Bizant je u to doba zbog opasnih bugarskih prijetnji sklopio
savez s Tomislavom i za uzvrat mu je predao dalmatinske gradove.
Hrvatska je tada imala 119 823 kvadratnih kilometara.

 


Oton Iveković: Krunidba kralja Tomislava 

 

Širenjem Kneževine Hrvatske, jačala je i njezina vojna snaga. Tako
je bizantski car Konstantin VII. Porfirogenet napisao u svojoj knjizi
“O upravljanju carstvom” (“De administrando imperio”), da je za
Tomislava “Hrvatska mogla dići 60.000 konjanika i 100.000 pješaka; da
je imala 80 velikih brodova (sagena), na svakome do 40 mornara-ratnika,
i 100 manjih brodova (kondura), na svakome 10-20 mornara-ratnika”. Na
brodovima je osim mornara-ratnika bilo i veslača. U knjizi je car
Konstantin također zapisao: “ni sagene ni kondure Hrvata ne polaze u
rat ni protiv koga, osim ako ih netko napadne, nego s tim brodovima
hrvatski trgovci plove od luke do luke po neretvanskom kraju i po
dalmatinskom zaljevu sve do Venecije.”

Zbog snažne države i vojske, te velikog rasta osobne moći i ugleda,
mudri vladar Tomislav odlučuje kneževinu pretvoriti u Kraljevinu
Hrvatsku. Tako je 925. okrunjen za hrvatskog kralja (rex Croatorum) uz
blagoslov Svete Stolice i pape Ivana X.

Naglo jačanje Hrvatske nije odgovaralo bugarskom caru Simeonu, pa je on
god. 926. poslao jaku vojsku, koju je kralj Tomislav “lijepo” dočekao i
tako razbio da se malo koji bugarski vojnik vratio natrag u Bugarsku.
Poraz bugarske vojske, u to doba jedne od najjačih u Europi, najbolji
je dokaz hrvatskih vojnih snaga za vrijeme kralja Tomislava.

Kralj Tomislav je napravio velike stvari za hrvatski narod; osigurao je
narodni i državni opstanak Hrvata, učvrstio je i ojačao razvitak
trgovine i gospodarstva, te je snažno privukao dalmatinske gradove i
otoke koji su se tako brže pohrvaćivali. Također je mudro sredio
unutrašnje probleme, kad je čvrsto stao iza donesenih zaključaka o
jedinstvenoj crkvenoj jurisdikciji.

Jednog od najvećeg i najslavnijeg velikana hrvatske povijesti, žestokog
ratnika i prvog hrvatskog kralja Tomislava, naslijedio je god. 928.
njegov mlađi brat Trpimir II.

07

Kol