ogulin

Novosti

02

Ruj

Saziv 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

Saziv 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za za dan 10. rujna 2020. godine (četvrtak) s početkom u 09 :00 sati

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/20-01/75
URBROJ: 2133/02-02-20-1
Ogulin, 2. rujna 2020.

Na temelju članka 71. stavka 1. i članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

S A Z I V A M

14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 10. rujna 2020. godine (četvrtak) s početkom u 09:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D:

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU-1,
2. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina,
3. Aktualni sat,
4. Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin za 2019. godinu
5. Izvješće o radu i poslovanju Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. Ogulin za 2019. godinu,
6. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2019. godinu,
7. Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2019. godinu,
8. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2019. godinu,
9. Izvješće o radu i poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2019. godinu,
10. Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2019. godinu,
11. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu,
12. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu,
13. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2020. godinu,
14. Prijedlog II. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2020. godinu,
15. Prijedlog II. izmjena Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. godini,
16. Prijedlog I. izmjena Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2020. godinu,
17. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
18. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
19. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2020. godinu,
20. Prijedlog Odluke o određivanju imena školske športske dvorane pri Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin,
21. Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društvene poticane stanogradnje na području Grada Ogulina,
22. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina,
23. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade programa zaštite divljači na području Grada Ogulina,
24. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina,
25. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina,
26. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2020. godine

 

 

e-Sjednice Grada Ogulina
Predsjednik Gradskog vijeća
v.r. Marinko Herman, struč. spec. krim.

24

Kol